top of page

Vilkår og betingelser for ukentlige pianoleksjoner ved
Oslo International Piano Studio
Skoleåret 2022/23

1. REGISTRERING

 

Registreringen vil være gyldig og effektiv når online påmeldingsskjema er fylt ut og registreringsavgift er betalt (460kr). Studenten vil ha et garantert tidspunkt for undervisningen gjennom hele studieåret 2022/23.

Det er mulig å registrere seg hele året, så lenge det er ledige plasser på lærerkalenderen.

Studenter som registrerer seg i midten av et semester belastes bare for de resterende timene det semesteret.

 

2. KALENDER / SEMESTRE

 

En nedlastbar lenke til studiokalenderen er alltid tilgjengelig på nettstedet: oslointernationalpianostudio.com/calendar 

Denne viser dagene når studioet opererer og dagene da det er stengt på grunn av skoleferier. Det gis ingen leksjoner når studioet er stengt. Antall leksjoner gitt per studieår avhenger av studiekalenderen og hvilken ukedag studenten ønsker å ha leksjonen. Prisene våre er justert for å samsvare med totalt antall undervisningsdager.

 

Hvert semester har cirka 5 måneder med undervisningstimer.

(Semester 1: 22. august - 21. desember; Semester 2: 3. januar - 22. juni).

 

3. PRISER OG BETALING

FØRSTE SEMESTER:

30 minutters timer

Mandager, tirsdager og onsdager: (17 timer x 460 kr = 7820 kr / semester (5 betalinger på 1564 kr)

Torsdager og fredager: (16 timer x 460 kr = 7360 kr / semester (5 betalinger på 1472 kr)

 

60 minutters timer

Mandager, tirsdager og onsdager: (17 timer x 810 kr = 13770 kr / semester (eller 5 betalinger på 2754 kr)

Onsdager, torsdager, fredager og lørdager: (16 timer x 810 kr = 12960 kr / semester (eller 5 betalinger på 2592 kr)

 

ANDRE SEMESTER:

30 minutters timer

Mandager (20 timer x 460 kr = 9200 kr / semester (5 betalinger på 1840 kr)

Tirsdager (23 timer x 460 kr = 10580 kr / semester (5 betalinger på 2116 kr)

Onsdager og torsdager: (22 timer x 460 kr = 10120 kr / semester (5 betalinger på 2024 kr)

Fredager (21 timer x 460 kr = 9660 kr / semester (5 betalinger på 1932 kr)

 

60 minutters timer

Mandager (20 timer x 810 kr = 16200 kr / semester (5 betalinger på 3240 kr)

Tirsdager (23 timer x 810 kr = 18630 kr / semester (5 betalinger på 3726 kr)

Onsdager og torsdager: (22 timer x 810 kr = 17820 kr / semester (5 betalinger på 3564 kr)

Fredager (21 timer x 810 kr = 17010 kr / semester (5 betalinger på 3402 kr)

Det totale beløpet for kurset 2022/23 vil bli innbetalt via eFaktura i 10 avdrag (5 / semester). Studenter som registrerer seg i midten av et semester vil betale for de resterende timene i det semesteret, og vil også ha muligheten til å betale i avdrag.

Uteblivende betalinger vil bli sendt til inkasso, og studenten kan miste retten til å delta på timene sine.

 

Det er et årlig registreringsgebyr på 460 kr for å dekke administrasjonskostnader (betalt med kort når du registrerer deg).

 

4. PRØVETIME

 

Prøvetimene koster følgende:

460 kr / 30 min

690 kr / 60 min

For nye studenter er den første leksjonen en prøvetime, som betyr at de kan velge å avbryte registreringen etter prøvetimen. Dette må gjøres ved å sende en e-post i løpet av de neste 5 dagene etter den første leksjonen til: info@oslointernationalpianostudio.com

En muntlig melding til læreren vil ikke være gyldig. Hvis studenter avbryter påmeldingen, faktureres forskjellen mellom påmeldingsavgiften og kostnaden for prøvetimen (0 kr per 30min // kr 300 per 60 min). Hvis studenten som har tatt prøvetimen ikke sender en e-post i løpet av de neste 5 dagene etter leksjonen, blir han / hun automatisk innrullert som en ukentlig student hos OIPS og forplikter seg derfor til ett semester med leksjoner.

 

Hvis en student ikke dukker opp på prøvetimen, vil hele beløpet for prøvetimen bli fakturert.

 

5. BINDINGSTID

 

Bindingstiden for vanlige ukentlige leksjoner er ett semester.

 

Kontrakten blir bindende når studenten registrerer seg på nettet. For nye studenter blir den bindende 5 dager etter at prøvetimen har funnet sted. Avtalen kan ikke sies opp midt i et semester.

Eleven har rett til å avslutte denne kontrakten (angrerett) ved å gi beskjed til OIPS innen to (2) uker etter inngåelse av kontrakten, jf. forbrukerrettighetsloven § 20. Eleven bør sende en e-post til info@oslointernationalpianostudio.com. Når angretten blir benyttet, vil eventuelle forhåndsbetalte avgifter bli refundert. Medlemmet må kunne dokumentere at angretten er blitt utøvd i samsvar med gjeldende lovverk til enhver tid.

 

6. AUTOMATISK FORNYELSE OG AVBESTILLINGSPOLITIKK

 

Avbestilling av kontrakten for andre semester (fra 3. januar) må skje skriftlig innen 1. desember. En muntlig melding til læreren vil ikke være gyldig. De som ikke har meldt fra skriftlig til studiets administrasjon (info@oslointernationalpianostudio.com) innen den angitte fristen, vil automatisk bli overført til neste semester og må betale full avgift for andre semester.

 

Studenter som melder seg på ukentlige leksjoner etter 1. desember, forplikter seg for hele andre semester.

 

7. FREMMØTE

 

Det forventes at hver student skal møte opp til sin ukentlige pianotime på tiden. Hvis en elev blir forsinket eller ikke kan komme, må han eller hun ringe eller sende en tekstmelding til læreren så snart som mulig for å gi ham eller henne beskjed om det. Leksjoner kan ikke utvides hvis studenten blir forsinket.

 

Det gis ingen refusjon hvis en student går glipp av en leksjon uansett grunn. Studieavgiften reserverer et fast ukentlig tidspunkt i lærerens timeplan for den aktuelle studenten. Studentene har rett til å ta igjen eller endre tidspunktet for en undervisningstime opptil 2 ganger per semester – alltid med forbehold om at læreren er tilgjengelig på det nye tidspunktet.

 

Hvis en lærer ikke kan delta på en leksjon på grunn av sykdom, en konsert eller annen grunn, vil læreren og eleven prøve å avtale et nytt tidspunkt for den leksjonen, eller det vil bli gitt en vikarlærer. Hvis ingen av disse alternativene er mulige, vil studenten få tilbakebetalt kostnaden for den tapte leksjonen.

 

OIPS gir ikke studentpermisjoner. Hvis en student tar en pause midt i semesteret, må han / hun fortsatt betale for hele semesteret. Hvis en student reiser bort kan online-undervisning på det vanlige ukentlige tidspunktet avtales som en midlertidig løsning uten ekstra kostnad.

 

8. MUSIKKBØKER OG ANNET UNDERVISNINGSMATERIELL

 

Studenten er selv ansvarlig for å kjøpe bøker og annet undervisningsmateriell som læreren krever. Alle barn må ha med seg en tom notisbok slik at læreren kan skrive ned de tildelte leksene.

 

9. SKADER / TAP AV EIENDELER

 

Oslo International Piano Studio er ikke ansvarlig for skader elevene har blitt påført i lokalene eller under konserter / arrangementer, og er heller ikke ansvarlig for tap av eiendeler. Forelder / foresatt påtar seg fullt ansvar for barnets trivsel, og han / hun er alltid velkommen til å være til stede i timene hvis han / hun ønsker det.

 

10. OPPFØRSEL

 

Det forventes at eleven kommer på tid og er godt forberedt til timen.

 

OIPS forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen av følgende grunner:

 

- Gjentatt fravær uten gyldig grunn eller gjentatt fravær uten varsel.

- Manglende interesse for arbeidet

- Disiplinære grunner

bottom of page