top of page

Vilkår og betingelser for ukentlige pianotimer ved
Oslo International Piano Studio
Skoleåret 2024/25

1. REGISTRERING

 

Registreringen vil være gyldig og effektiv når online påmeldingsskjema er fylt ut og registreringsavgift er betalt (510kr). Studenten vil ha et garantert tidspunkt for undervisningen gjennom hele studieåret 2024/25.

Det er mulig å registrere seg hele året, så lenge det er ledige plasser på lærerkalenderen.

Studenter som registrerer seg i midten av et semester belastes bare for de resterende timene det semesteret.

 

2. KALENDER / SEMESTRE

 

En nedlastbar lenke til studiokalenderen er alltid tilgjengelig på nettstedet: oslointernationalpianostudio.com/calendar 

Denne viser dagene når studioet opererer og dagene da det er stengt på grunn av skoleferier. Det gis ingen leksjoner når studioet er stengt. Antall leksjoner gitt per studieår avhenger av studiekalenderen og hvilken ukedag studenten ønsker å ha leksjonen. Prisene våre er justert for å samsvare med totalt antall undervisningsdager.

 

Hvert semester har cirka 5 måneder med undervisningstimer.

(Semester 1: 19. august - 20. desember; Semester 2: 6. januar - 20. juni).

 

3. PRISER OG BETALING

FØRSTE SEMESTER:

30-minutters timer:

  • Mandager, Tirsdager, Onsdager, Torsdager og Fredager: 5 månedlige betalinger på 1734 kr (17 timer x 510 kr = 8670 kr / semester​)

60-minutters timer:

  • Mandager, Tirsdager, Onsdager, Torsdager og Fredager: 5 månedlige betalinger på 3026 kr (17 timer x 890 kr = 15130 kr / semester)

ANDRE SEMESTER:

30-minutters timer:

  • Mandager og Torsdager: 5 månedlige betalinger på 2040 kr (20 timer x 510 kr = 10200 kr / semester)

  • Tirsdager og Onsdager: 5 månedlige betalinger på 2244 kr (22 timer x 510 kr = 11220 kr / semester)

  • Fredager: 5 månedlige betalinger på 2142 kr (21 timer x 510 kr = 10710 kr / semester)

60-minutters timer:

  • Mandager og Torsdager: 5 månedlige betalinger på 3560 kr (20 timer x 890 kr = 17800 kr / semester)

  • Tirsdager og Onsdager: 5 månedlige betalinger på 3916 kr (22 timer x 890 kr = 19580 kr / semester)

  • Fredager: 5 månedlige betalinger på 3738 kr (21 timer x 890 kr = 18690 kr / semester)

 

Det totale beløpet for kurset 2024/25 vil bli innbetalt via eFaktura i 10 avdrag (5 / semester). Studenter som registrerer seg i midten av et semester vil betale for de resterende timene i det semesteret, og vil også ha muligheten til å betale i avdrag.

Uteblivende betalinger vil bli sendt til inkasso, og studenten kan miste retten til å delta på timene sine.

 

Det er et årlig registreringsgebyr på 510 kr for å dekke administrasjonskostnader (betalt med kort når du registrerer deg).

 

4. PRØVETIME

Prøvetimene koster følgende:

510 kr / 30 min

890 kr / 60 min

For nye studenter er den første leksjonen en prøvetime, som betyr at de kan velge å avbryte registreringen etter prøvetimen. Dette må gjøres ved å sende en e-post i løpet av de neste 5 dagene etter den første timen til: info@oslointernationalpianostudio.com

En muntlig melding til læreren vil ikke være gyldig. Hvis studenter avbryter påmeldingen, faktureres forskjellen mellom påmeldingsavgiften og kostnaden for prøvetimen (0 kr per 30min // kr 380 per 60 min). Hvis studenten som har tatt prøvetimen ikke sender en e-post i løpet av de neste 5 dagene etter timen, blir han / hun automatisk innrullert som en ukentlig student hos OIPS og forplikter seg derfor til ett semester med undervisning hos OIPS.

 

Hvis en student ikke dukker opp på prøvetimen, vil hele beløpet for prøvetimen bli fakturert.

 

5. BINDINGSTID

Bindingstiden for vanlige ukentlige leksjoner er ett semester.

 

Kontrakten blir bindende når studenten registrerer seg på nettet. For nye studenter blir den bindende 5 dager etter at prøvetimen har funnet sted. Avtalen kan ikke sies opp midt i et semester.

Eleven har rett til å avslutte denne kontrakten (angrerett) ved å gi beskjed til OIPS innen to (2) uker etter inngåelse av kontrakten, jf. forbrukerrettighetsloven § 20. Eleven bør sende en e-post til info@oslointernationalpianostudio.com. Når angreretten blir benyttet, vil eventuelle forhåndsbetalte avgifter bli refundert. Medlemmet må kunne dokumentere at angreretten er blitt utøvd i samsvar med gjeldende lovverk til enhver tid.

 

6. AUTOMATISK FORNYELSE OG AVBESTILLINGSPOLITIK

Avbestilling av kontrakten for andre semester (fra 6. januar) må skje skriftlig innen 1. desember. En muntlig melding til læreren vil ikke være gyldig. De som ikke har meldt fra skriftlig til studiets administrasjon (info@oslointernationalpianostudio.com) innen den angitte fristen, vil automatisk bli overført til neste semester og må betale full avgift for andre semester.

 

Studenter som melder seg på ukentlige leksjoner etter 1. desember, forplikter seg for hele andre semester.

 

7. OPPMØTE

Hver student forventes å møte til sin ukentlige time til avtalt tid. Hvis en student er forsinket eller ikke kan møte opp, bør de avlyse timen via studentportalen. Timer kan ikke forlenges hvis studenten er forsinket.

 

Hvis en lærer ikke kan holde en time på grunn av sykdom, konsert eller annen grunn, vil det bli satt inn en vikar. Hvis det ikke er mulig å finne en vikar, vil studenten få tilbud om å flytte timen eller få refusjon for den tapte timen.

 

OIPS (Oslo International Piano School) gir ikke permisjon til studenter. Hvis en student tar en pause midt i semesteret, må de fortsatt betale for hele semesteret. Ved reiser kan online-timer på det vanlige ukentlige tidspunktet arrangeres som en midlertidig løsning uten ekstra kostnad.

 

8. ERSTATNINGSTIMER

Det gis ingen refusjon eller rabatter hvis en student går glipp av en time, uansett årsak. Semesteravgiften reserverer et eksklusivt ukentlig tidspunkt i lærerens timeplan for den aktuelle studenten. Den gir også studenten og deres familier muligheten til å bli en del av OIPS-samfunnet og nyte godt av alle skolens arrangementer (mesterklasser, konserter, fester, turer osv.).

 

Studenter vil få 4 erstatningstimer ved begynnelsen av skoleåret (2 per semester). Hver gang en student avlyser en time via studentportalen, kan de kreve erstatningstimer som kan brukes hvis det blir ledige tidspunkter i lærerens kalender. Imidlertid garanterer ikke erstatningstimer at tapte timer vil bli tatt igjen, da erstatningstimer avhenger av lærerens tilgjengelighet.

 

Erstatningstimer utløper etter 90 dager.
 

9. MUSIKKBØKER OG ANNET UNDERVISNINGSMATERIELL

Studenten er selv ansvarlig for å kjøpe bøker og annet undervisningsmateriell som læreren krever. Alle barn må ha med seg en tom notisbok slik at læreren kan skrive ned de tildelte leksene.

 

10. SKADER / TAP AV EIENDELER

Oslo International Piano Studio er ikke ansvarlig for skader elevene har blitt påført i lokalene eller under konserter / arrangementer, og er heller ikke ansvarlig for tap av eiendeler. Forelder / foresatt påtar seg fullt ansvar for barnets trivsel, og han / hun er alltid velkommen til å være til stede i timene hvis han / hun ønsker det.

 

11. BEGRENSNINGER PÅ PRIVATTIMER

Hvis en students tildelte lærer slutter i OIPS (Oslo International Piano School) av en eller annen grunn, samtykker studenten til å ikke ta privattimer med sin tidligere OIPS-lærer utenfor studioet i en periode på to år fra lærerens avgang. Det å engasjere seg i privattimer med den tidligere læreren innenfor denne toårsperioden vil bli betraktet som et brudd på vilkårene og betingelsene. Studenten vil fortsatt bli regnet som en student ved OIPS og vil bli fakturert for eventuelle privattimer tatt med den tidligere læreren i løpet av denne perioden. Denne klausulen er på plass for å sikre kontinuiteten og integriteten i skolens undervisningsprogram, samt for å opprettholde rettferdighet og konsistens i læringsopplevelsen for alle studenter.

 

 

12. OPPFØRSEL

Det forventes at eleven kommer på tid og er godt forberedt til timen.

 

OIPS forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen av følgende grunner:

 

- Gjentatt fravær uten gyldig grunn eller gjentatt fravær uten varsel.

- Manglende interesse for arbeidet

- Disiplinære grunner

bottom of page