top of page

Search Results

21 items found for ""

 • Terms and conditions summer lessons | Oslo Piano Studio

  Vilkår og betingelser for sommerundervisning ved Oslo International Piano Studio juni, juli og august 2021 1. REGISTRERING Når en student fyller ut registreringsskjemaet for sommerundervisning, vil han / hun bli kontaktet av OIPS for å avtale et passende tidspunkt for den første leksjonen. Det er mulig å registrere seg hele sommeren, så lenge det er ledige plasser på lærerkalenderen. 2. KALENDER Sommerundervisningen vil finne sted mellom 22. juni og 16. august, alltid avhengig av lærernes tilgjengelighet. 3. PRISER OG BETALING Studentene blir fakturert på slutten av hver sommermåned for antall leksjoner som er tatt i løpet av den måneden. Prisene for individuelle leksjoner vil være: 390 kr / 30 min leksjon 690 kr / 60 min leksjon 4. BINDINGSTID Det er ingen bindingstid for sommerundervisningen. Studentene kan ta så mange leksjoner som de ønsker. 5. AVBESTILLING Hvis en elev ikke kan delta på timen sin til avtalt tid, må han varsle læreren 48 timer før. Hvis en leksjon ikke blir avbrutt 48 timer i forveien, vil studenten bli fakturert for den leksjonen. 6. FREMMØTE Det forventes at hver student møter opp til timen på tiden. Hvis en student blir forsinket eller ikke kan delta, må han eller hun ringe eller sende en tekstmelding til læreren så snart som mulig for å gi ham eller henne beskjed om det. Leksjoner kan ikke utvides hvis studenten blir forsinket. Hvis en lærer ikke kan delta på en leksjon på grunn av sykdom, en konsert eller annen grunn, vil læreren og eleven prøve å avtale et nytt tidspunkt for leksjonen, eller det vil bli gitt en vikarlærer. Hvis ingen av disse alternativene er mulige, vil studenten få tilbakebetalt kostnadet for den tapte leksjonen. 7. SKADER / TAP AV EIENDELER Oslo International Piano Studio er ikke ansvarlig for skader elevene har blitt påført i lokalene eller under konserter / arrangementer, og er heller ikke ansvarlig for tap av eiendeler. Forelder / foresatt påtar seg fullt ansvar for barnets trivsel, og han / hun er alltid velkommen til å være til stede i timene hvis han / hun ønsker det. 8. OPPFØRSEL Det forventes at eleven kommer på tid og er godt forberedt til timen. OIPS forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen av følgende grunner: - Gjentatt fravær uten gyldig grunn eller gjentatt fravær uten varsel. - Manglende interesse for arbeidet - Disiplinære grunner

 • Terms and conditions | Oslo International Piano Studio

  Vilkår og betingelser for ukentlige pianotimer ved Oslo International Piano Studio Skoleåret 2024/25 1. REGISTRERING Registreringen vil være gyldig og effektiv når online påmeldingsskjema er fylt ut og registreringsavgift er betalt (510kr). Studenten vil ha et garantert tidspunkt for undervisningen gjennom hele studieåret 2024/25. Det er mulig å registrere seg hele året, så lenge det er ledige plasser på lærerkalenderen. Studenter som registrerer seg i midten av et semester belastes bare for de resterende timene det semesteret. 2. KALENDER / SEMESTRE En nedlastbar lenke til studiokalenderen er alltid tilgjengelig på nettstedet: oslointernationalpianostudio.com/calendar Denne viser dagene når studioet opererer og dagene da det er stengt på grunn av skoleferier. Det gis ingen leksjoner når studioet er stengt. Antall leksjoner gitt per studieår avhenger av studiekalenderen og hvilken ukedag studenten ønsker å ha leksjonen. Prisene våre er justert for å samsvare med totalt antall undervisningsdager. Hvert semester har cirka 5 måneder med undervisningstimer. (Semester 1: 19. august - 20. desember; Semester 2: 6. januar - 20. juni). 3. PRISER OG BETALING FØRSTE SEMESTER: 30-minutters timer: Mandager, Tirsdager, Onsdager, Torsdager og Fredager: 5 månedlige betalinger på 1734 kr (17 timer x 510 kr = 8670 kr / semester​) 60-minutters timer: Mandager, Tirsdager, Onsdager, Torsdager og Fredager: 5 månedlige betalinger på 3026 kr (17 timer x 890 kr = 15130 kr / semester) ​ ANDRE SEMESTER: 30-minutters timer: Mandager og Torsdager: 5 månedlige betalinger på 2040 kr (20 timer x 510 kr = 10200 kr / semester) Tirsdager og Onsdager: 5 månedlige betalinger på 2244 kr (22 timer x 510 kr = 11220 kr / semester) Fredager: 5 månedlige betalinger på 2142 kr (21 timer x 510 kr = 10710 kr / semester) 60-minutters timer: Mandager og Torsdager: 5 månedlige betalinger på 3560 kr (20 timer x 890 kr = 17800 kr / semester) Tirsdager og Onsdager: 5 månedlige betalinger på 3916 kr (22 timer x 890 kr = 19580 kr / semester) Fredager: 5 månedlige betalinger på 3738 kr (21 timer x 890 kr = 18690 kr / semester) Det totale beløpet for kurset 2024/25 vil bli innbetalt via eFaktura i 10 avdrag (5 / semester). Studenter som registrerer seg i midten av et semester vil betale for de resterende timene i det semesteret, og vil også ha muligheten til å betale i avdrag. Uteblivende betalinger vil bli sendt til inkasso, og studenten kan miste retten til å delta på timene sine. Det er et årlig registreringsgebyr på 510 kr for å dekke administrasjonskostnader (betalt med kort når du registrerer deg). 4. PRØVETIME Prøvetimene koster følgende: 510 kr / 30 min 890 kr / 60 min For nye studenter er den første leksjonen en prøvetime, som betyr at de kan velge å avbryte registreringen etter prøvetimen. Dette må gjøres ved å sende en e-post i løpet av de neste 5 dagene etter den første timen til: info@oslointernationalpianostudio.com . En muntlig melding til læreren vil ikke være gyldig. Hvis studenter avbryter påmeldingen, faktureres forskjellen mellom påmeldingsavgiften og kostnaden for prøvetimen (0 kr per 30min // kr 380 per 60 min). Hvis studenten som har tatt prøvetimen ikke sender en e-post i løpet av de neste 5 dagene etter timen, blir han / hun automatisk innrullert som en ukentlig student hos OIPS og forplikter seg derfor til ett semester med undervisning hos OIPS. Hvis en student ikke dukker opp på prøvetimen, vil hele beløpet for prøvetimen bli fakturert. 5. BINDINGSTID Bindingstiden for vanlige ukentlige leksjoner er ett semester. Kontrakten blir bindende når studenten registrerer seg på nettet. For nye studenter blir den bindende 5 dager etter at prøvetimen har funnet sted. Avtalen kan ikke sies opp midt i et semester. ​ Eleven har rett til å avslutte denne kontrakten (angrerett) ved å gi beskjed til OIPS innen to (2) uker etter inngåelse av kontrakten, jf. forbrukerrettighetsloven § 20. Eleven bør sende en e-post til info@oslointernationalpianostudio.com . Når angreretten blir benyttet, vil eventuelle forhåndsbetalte avgifter bli refundert. Medlemmet må kunne dokumentere at angreretten er blitt utøvd i samsvar med gjeldende lovverk til enhver tid. 6. AUTOMATISK FORNYELSE OG AVBESTILLINGSPOLITIK Avbestilling av kontrakten for andre semester (fra 6. januar) må skje skriftlig innen 1. desember. En muntlig melding til læreren vil ikke være gyldig. De som ikke har meldt fra skriftlig til studiets administrasjon (info@oslointernationalpianostudio.com ) innen den angitte fristen, vil automatisk bli overført til neste semester og må betale full avgift for andre semester. Studenter som melder seg på ukentlige leksjoner etter 1. desember, forplikter seg for hele andre semester. 7. OPPMØTE Hver student forventes å møte til sin ukentlige time til avtalt tid. Hvis en student er forsinket eller ikke kan møte opp, bør de avlyse timen via studentportalen. Timer kan ikke forlenges hvis studenten er forsinket. Hvis en lærer ikke kan holde en time på grunn av sykdom, konsert eller annen grunn, vil det bli satt inn en vikar. Hvis det ikke er mulig å finne en vikar, vil studenten få tilbud om å flytte timen eller få refusjon for den tapte timen. OIPS (Oslo International Piano School) gir ikke permisjon til studenter. Hvis en student tar en pause midt i semesteret, må de fortsatt betale for hele semesteret. Ved reiser kan online-timer på det vanlige ukentlige tidspunktet arrangeres som en midlertidig løsning uten ekstra kostnad. 8. ERSTATNINGSTIMER Det gis ingen refusjon eller rabatter hvis en student går glipp av en time, uansett årsak. Semesteravgiften reserverer et eksklusivt ukentlig tidspunkt i lærerens timeplan for den aktuelle studenten. Den gir også studenten og deres familier muligheten til å bli en del av OIPS-samfunnet og nyte godt av alle skolens arrangementer (mesterklasser, konserter, fester, turer osv.). Studenter vil få 4 erstatningstimer ved begynnelsen av skoleåret (2 per semester). Hver gang en student avlyser en time via studentportalen, kan de kreve erstatningstimer som kan brukes hvis det blir ledige tidspunkter i lærerens kalender. Imidlertid garanterer ikke erstatningstimer at tapte timer vil bli tatt igjen, da erstatningstimer avhenger av lærerens tilgjengelighet. Erstatningstimer utløper etter 90 dager. 9. MUSIKKBØKER OG ANNET UNDERVISNINGSMATERIELL Studenten er selv ansvarlig for å kjøpe bøker og annet undervisningsmateriell som læreren krever. Alle barn må ha med seg en tom notisbok slik at læreren kan skrive ned de tildelte leksene. 10. SKADER / TAP AV EIENDELER Oslo International Piano Studio er ikke ansvarlig for skader elevene har blitt påført i lokalene eller under konserter / arrangementer, og er heller ikke ansvarlig for tap av eiendeler. Forelder / foresatt påtar seg fullt ansvar for barnets trivsel, og han / hun er alltid velkommen til å være til stede i timene hvis han / hun ønsker det. 11. BEGRENSNINGER PÅ PRIVATTIMER Hvis en students tildelte lærer slutter i OIPS (Oslo International Piano School) av en eller annen grunn, samtykker studenten til å ikke ta privattimer med sin tidligere OIPS-lærer utenfor studioet i en periode på to år fra lærerens avgang. Det å engasjere seg i privattimer med den tidligere læreren innenfor denne toårsperioden vil bli betraktet som et brudd på vilkårene og betingelsene. Studenten vil fortsatt bli regnet som en student ved OIPS og vil bli fakturert for eventuelle privattimer tatt med den tidligere læreren i løpet av denne perioden. Denne klausulen er på plass for å sikre kontinuiteten og integriteten i skolens undervisningsprogram, samt for å opprettholde rettferdighet og konsistens i læringsopplevelsen for alle studenter. 12. OPPFØRSEL Det forventes at eleven kommer på tid og er godt forberedt til timen. OIPS forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen av følgende grunner: - Gjentatt fravær uten gyldig grunn eller gjentatt fravær uten varsel. - Manglende interesse for arbeidet - Disiplinære grunner

 • Hjem | Oslo International Piano Studio

  Home: Pro Gallery Din pianoskole i Oslo! Vi tilbyr spesialisert pianoundervisning for alle nivåer – fra nybegynner til svært avansert. Hva gjør oss annerledes? ​ Vi er Oslo's spesialiserte pianoskole ​ Til forskjell fra andre musikkskoler i byen, fokuserer vi utelukkende på pianoundervisning og å dele vår lidenskap for pianomusikk. All vår innsats er rettet mot å hjelpe deg med å oppnå dine målsetninger for pianospillingen. Lær fra aktive konsertpianister Våre høyt utdannede lærere er også aktive konsertpianister og holder jevnlig konserter både i Norge og i utlandet. De har studert ved de beste konservatoriene, gitt ut album med pianomusikk, spilt live på TV og vunnet internasjonale konkurranser. Lær i det språket du foretrekker Vi tilbyr undervisning på 13 ulike språk: Engelsk, norsk, spansk, tysk, italiensk, russisk, koreansk, mandarin, taiwansk, katalansk, bosnisk, serbisk og albansk. Du eller dine barn kan lære å spille piano på deres eget morsmål eller bruke anledningen til å trene på et andrespråk! Konserter og sosiale arrangementer året rundt Et unikt aspekt ved vår skole, er våre arrangementer : Fra vår populære Afternoon Tea til Lærerkonserten & Tapas Middag , Studentenes sommerkonsert & hagefest og vårt koselige Julebord ! Fakta 2015 Året OIPS ble grunnlagt 13 undervisningsspråk 800 studenter har lært hos oss 40 ulike nasjonaliteter inkludert studenter og lærere 100% bestått på ABRSM internasjonale prøver 5 -stjerners tilbakemeldinger på alle plattformer Fra 3 til 99 år! Lær å spille piano i ditt eget tempo med privatundervisning. Vi er oppmuntrende og entusiastiske og har som målsetning å få det beste ut av hver enkelt student. Oslo International Piano Studio ligger midt i det livlige nabolaget Grünerløkka, like ved trikkestoppet Schous Plass og 5 minutter fra Oslo S. Klasserommene våre er moderne, lydisolerte og utstyrt med akustiske pianoer. Pianotimer for barn Pianotimer for voksne Våre spesialiteter: Barn Våre undervisningstimer er skreddersydd for hver enkelt student. Vi kombinerer velprøvde og effektive metoder med å la barna få spille sine favorittmelodier . Klassisk Måneskinnssonaten , Til Elise , Tyrkisk Marsj ... Vi kan hjelpe deg med å lære alle disse stykkene, selv om du starter fra 0! Moderne Yiruma, Einaudi, filmmusikk, popmelodier, klassiske rockelåter etc. Imponér venner og familie med noen av de største hit'ene for moderne piano! ABRSM Vi hjelper både barn og voksne med forberedelsene til de internasjonale ABRSM-prøvene til the Royal Schools of Music. Så langt har 100% av våre studenter bestått! Vitnesbyrd Et topp sted å lære å spille piano og for å møte folk som ønsker å dele deres lidenskap for musikk med deg. Lærerne skreddersyr undervisningen til det du ønsker å lære som student, og gjør sitt ytterste for å overbringe all deres kunnskap på en entusiastisk måte, slik at du går fra timene full av energi og inspirasjon. I tillegg til de vanlige ukentlige timene, organiserer skolen musikalske sosiale arrangementer som er veldig hyggelige å være med på. Jeg vil anbefale dette stedet for alle som er interesserte i å begynne med å ta pianotimer for både barn og voksne, nybegynnere eller viderekomne. (Oversatt fra engelsk) Douwe Dekkers, solist ved Nasjonalballetten (Anmeldelse fra Google) ​ Kontakt oss! Telefon og e-post: ​ +47 48 26 64 81 info@oslointernationalpianostudio.com Besøksadresse (ved avtale): Øvingshotellet Trondheimsveien 2, building H 0560 Oslo (Norway) Er du interessert? Vår registreringsprosess er veldig enkel. Alt gjøres online og tar mindre enn 3 minutter. Du vil få en umiddelbar bekreftelse på din ukentlige tid. Registrer deg nå Kontakt oss

 • Form summer lessons | Oslo Piano Studio

  Registration form for summer lessons: To register, please take the time to fill out the information below. First Name Last Name Email Phone Address Student's full name (only for children) Continue

 • Registrer deg | Oslo Piano Studio

  Begynn din musikalske reise i dag! Enkel og oversiktlig online bestillingsprosess. Umiddelbar bekreftelse. Registreringsskjema

 • Mailing list terms | Oslo Piano Studio

  Marketing permissions: Oslo International Piano Studio will use your subscription to the mailing list to send you email-based marketing: newsletter, as well as information about our music courses and special events, concerts, promotions and other activities. You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@oslointernationalpianostudio.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By agreeing to being included in our mailing list, you agree that we may process your information in accordance with these terms. We use MailChimp as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance of their Privacy Policy and Terms.

 • Sommerundervisning | Oslo Piano Studio

  Sommerundervisning Lær å spille piano fra grunnen av eller perfeksjoner dine ferdigheter denne sommeren med vårt dedikerte lærerteam ! I ditt eget tempo / Kom til skolen eller ta timer online / Ingen bindingstid / Betal kun for timene du tar / For barn og voksne / Alle nivåer. Hvordan registrerer jeg meg? 1) Fyll ut registreringsskjemaet for sommerkurs Registreringsskjema 2) Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunktet for din første time 3) Ta din første time! a) Hvis du elsker det: Læreren din vil tilby deg et nytt tidspunkt for din neste time. b) Hvis du ikke elsker det: Vi vil ikke stille noen spørsmål. Det er ingen bindingstid for sommerundervisning hos oss. Registreringsskjema Vennligst fyll ut dette skjemaet for å registrere deg. Fornavn Etternavn E-post Telefon Adresse Studentens fullstendige navn (gjelder kun barn) Fortsett Priser for individuelle pianotimer: ​ 30 min: 460 kr 60 min: 810 kr ​ ​ Gratis kansellering frem til 48 timer før timen din Les våre vilkår og betingelser Har du flere spørsmål? Send en e-post til info@oslointernationalpianostudio.com eller ring oss på +47 48266481 Form sumer lessons

 • Contact teachers | Oslo Piano Studio

  Contact details OIPS teachers: Carla Fernàndez phone: 99854608 email: carlafoips@gmail.com Erini Kurmaku phone: 46388064 email: erinioips@gmail.com Vadim Borodin phone: 45288511 email: vadimoips@gmail.com Emília Rovira Alegre phone: 40889171 email: emilia@oslointernationalpianostudio.com Grace Oh phone: 92501071 email: graceoips@gmail.com Martin Bråten phone: 47662108 email: martinbraten.oips@gmail.com Administration info@oslointernationalpianostudio.com phone: 48266481

bottom of page